Bestuur 


De drijvende kracht achter Musicio zijn twee teams: het creatieve team en het bestuur. Het bestuur is het contactpunt van Musicio. Voor vragen over inschrijvingen of andere algemene vragen of informatie kunt u via de voorzitter contact opnemen. Voor specifiekere vragen hieronder een overzicht met informatie over het bestuur. 


Voorzitter en penningmeester

Mabel Peeters

Contact voor alle algemene vragen of meer informatie over Musicio. 

Mail: info@musicio.nl


Secretaris

Nikki Sinke

Contact m.b.t. subsidie of verslaglegging.

Mail: secretariaat@musicio.nl


Sponsoring 

Caitlin van den Berg

Contact m.b.t. sponsoring.

Mail: sponsoring@musicio.nl


PR -  team socials

Whitney Haarbosch

Contact m.b.t. PR en sociale media

Mail: pr@musicio.nl

Team socials 

Elise van Gorp

Team socials 

Julia Bonten